Jaskinia Maszycka

Jaskinia Maszycka jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych położonych na terenie Polski. Znaleziony w niej zespół artefaktów reprezentuje kulturę magdaleńską, datowaną na ok. 13-15 tys. lat p.n.e.. O Jaskini Maszyckiej wiemy, że była obozowiskiem łowieckim, zamieszkiwanym dosyć krótko, bo koło 2-3 miesiące. Znalezione szczątki ludzkie należą do gatunku homo sapiens sapiens i mogą reprezentować typ człowieka szanseladzkiego (przypominającego dzisiejszą ludność arktyczną jak np. Eskimosi). Ustalona płeć osobników wygląda następująco: pięć kobiet, trzech mężczyzn, oraz sześcioro dzieci. Badacze na podstawie cech antropologicznych znalezionych osobników zaliczają ich do rasy laponoidalnej (Gradziński, 2011). Wykopaliska prowadzone w Jaskini Maszyckiej i znalezione w niej artefakty pozwalają nam spekulować, że około 15 tys. lat temu mogło dojść w niej do tragicznego wypadku, w efekcie którego 16 osób zginęło nagłą śmiercią. Na takie wnioskowanie pozwalają nam pozostawione w jaskini przedmioty, których grupa osobników prawdopodobnie nie zdążyła nawet zabrać ze sobą. Ich obecność w jaskini świadczy o tym, że najwyraźniej nie wzbudziły one zainteresowania agresorów, którzy cały dobytek swoich ofiar pozostawili w jaskini. Początkowo przeważała teoria, że są to szczątki mieszkańców jaskini, którzy zostali w niej zaatakowani. Tak gwałtowne zdarzenie mogło być efektem „uczty” kanibalistycznej (Kozłowski i in., 1993), gdyż znalezione wewnątrz jaskini ludzkie szczątki kostne (a przede wszystkim czaszki) są wyraźnie połupane, a także zidentyfikowano na nich liczne nacięcia wykonane krzemieniem (tzw. cut marks), nadgryzienia i nadpalenia. Agresorzy prawdopodobnie zaatakowali wskakując przez górny otwór jaskini, co było zaskoczeniem dla zabitych i następnie zjedzonych osobników, którzy nie zdołali się uratować (Gradziński, 2011).

Attachments:
Download this file (arkusz.xls)arkusz.xls[ ]33 Kb
Download this file (arkusz2.xls)arkusz2.xls[ ]27 Kb
Download this file (arkusz4.xls)arkusz4.xls[ ]107 Kb
Download this file (Word praca.doc)Word praca.doc[ ]2968 Kb